Gender

Male


Location

gaza strip


Birthday:

November 17