این گروه برای تقویت اسپیکینگ متقاضیان شرکت در آزمون های انگلیسی به ویژه آیلتس ساخته شده است.  البته همه کسانی که قصد تقویت اسپیکینگ خود را دارند می توانند در این گروه عضو شوند و بصورت دو به دو یا گروهی جلساتی را برای تمرین اسپیکینگ تشکیل دهند

لینک گروه

https://chat.whatsapp.com/BhIJ1aZqeIMBYFcZb7Ety4

Tags: آیلتس, انگلیسی, اپ, واتس, پارتنر, گروه

Views: 34

© 2019   Created by Joe Essberger.   Powered by

Badges  |  Report Member  |  Terms of Service