the world's premier FREE website for learners + teachers of English

I have an idea ,

We can write some sentenses or proverb in persian and other translate it to english.

It help us (at least me ) to learn english better .

Views: 1922

Replies to This Discussion

Hey guys!

Thank you so much! That's great to read our grand poets' poems,surly it's enjoyble ;but seems we have seen dear Josef's eyes far away!

Watch out not be chiz,tanabe ,chiye! haha

So bi kerful it not resulted kerfuffle! ;)

:) hahahahahh

پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من
چون می روی بی‌من مرو ای جان جان بی‌تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای مشعله تابان من
هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من
تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من
بی پا و سر کردی مرا بی‌خواب و خور کردی مرا در پیش یعقوب اندرآ ای یوسف کنعان من
از لطف تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من
گل جامه در از دست تو وی چشم نرگس مست تو ای شاخه‌ها آبست تو وی باغ بی‌پایان من
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من
ای جان پیش از جان‌ها وی کان پیش از کان‌ها ای آن بیش از آن‌ها ای آن من ای آن من
چون منزل ما خاک نیست گر تن بریزد باک نیست اندیشه‌ام افلاک نیست ای وصل تو کیوان من
بر یاد روی ماه من باشد فغان و آه من بر بوی شاهنشاه من هر لحظه‌ای حیران من
ای جان چو ذره در هوا تا شد ز خورشیدت جدا بی تو چرا باشد چرا ای اصل چارارکان من
ای شه صلاح الدین من ره دان من ره بین من

ای فارغ از تمکین من ای برتر از امکان من

hi friends .

i hope all of you well be fine .i prepared another poem . maybe i read this poem for 20 times.but i still like to read that again ,i don't know why .

"حميد مصدق خرداد 1343"

تو به من خنديدي و نمي دانستي
من به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدم
باغبان از پي من تند دويد
سيب را دست تو ديد
غضب آلود به من کرد نگاه
سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتي و هنوز،
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان مي دهد آزارم
و من انديشه کنان غرق در اين پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سيب نداشت


"جواب زيباي فروغ فرخ زاد به حميد مصدق"

من به تو خنديدم
چون که مي دانستم
تو به چه دلهره از باغچه ي همسايه سيب را دزديدي
پدرم از پي تو تند دويد
و نمي دانستي باغبان باغچه همسايه
پدر پير من است
من به تو خنديدم
تا که با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو ليک
لرزه انداخت به دستان من و
سيب دندان زده از دست من افتاد به خاک
دل من گفت: برو
چون نمي خواست به خاطر بسپارد
گريه تلخ تو را
و من رفتم و هنوز
سالهاست که در ذهن من آرام آرام
حيرت و بغض تو تکرار کنان
مي دهد آزارم
و من انديشه کنان غرق در اين پندارم
که چه مي شد اگر باغچه خانه ما سيب نداشت


جواب شاعر جوون به اسم جواد نوروزي که  بعد از سالها به اين دو تا شاعر داده

دخترک خنديد و
پسرک ماتش برد !
که به چه دلهره از باغچه ي همسايه، سيب را دزديده
باغبان از پي او تند دويد
به خيالش مي خواست،
حرمت باغچه و دختر کم سالش را
از پسر پس گيرد !
غضب آلود به او غيظي کرد !
اين وسط من بودم،
سيب دندان زده اي که روي خاک افتادم
من که پيغمبر عشقي معصوم،
بين دستان پر از دلهره ي يک عاشق
و لب و دندان ِ
تشنه ي کشف و پر از پرسش دختر بودم
و به خاک افتادم
چون رسولي ناکام !
هر دو را بغض ربود...
دخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:
" او يقيناً پي معشوق خودش مي آيد ! "
پسرک ماند ولي روي لبش زمزمه بود:
" مطمئناً که پشيمان شده بر مي گردد ! "
سالهاست که پوسيده ام آرام آرام !
عشق قرباني مظلوم غرور است هنوز !
جسم من تجزيه شد ساده ولي ذرّاتم،
همه انديشه کنان غرق در اين پندارند:
اين جدايي به خدا رابطه با سيب نداشت

have a good time my friends.

hi mahdi,

how are you ?i hope you well be fine

when you for first time write a 4 bits of this poem,i searched all of that poem at google and read it and enjoy of that very much and i want say to you thank you for your nice choice .by the way you know i like this bit of that poem you write it there :

پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من* یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی

actually when i read  that,i remember this poem of molana :

چهره زرد مرا بين و مرا هيچ مگو*درد بي‌حد بنگر بهر خدا هيچ مگو
دل پرخون بنگر چشم چو جيحون بنگر*هر چه بيني بگذر چون و چرا هيچ مگو
دي خيال تو بيامد به در خانه دل*در بزد گفت بيا در بگشا هيچ مگو
دست خود را بگزيدم که فغان از غم تو*گفت من آن توام دست مخا هيچ مگو
تو چو سرناي مني بي‌لب من ناله مکن*تا چو چنگت ننوازم ز نوا هيچ مگو
گفتم اين جان مرا گرد جهان چند کشي*گفت هر جا که کشم زود بيا هيچ مگو
گفتم ار هيچ نگويم تو روا مي‌داري*آتشي گردي و گويي که درآ هيچ مگو
همچو گل خنده زد و گفت درآ تا بيني*همه آتش سمن و برگ و گياه هيچ مگو
همه آتش گل گويا شد و با ما مي‌گفت*جز ز لطف و کرم دلبر ما هيچ مگو
 have a good time my freinds

Great.....

It was interesting .

Thank you Ahmad.

بشنو این نی چون شکایت می‌کند
از جداییها حکایت می‌کند

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نَجُست اسرار من ...
مولانا

حافظ:من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست**تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی


بروید ای حریفان !بکشید یار ما را*به من آورید اخر صنم گریز پا را

به ترانه های شیرین به بهانه های زرین*بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را

و اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم *همه وعده مکر باشد ،بفریبد او شما را

دم سخت گرم دارد که به جادوی و افسون *بزند گره برآب و ببندد او هوا را

به مبارکی و شادی چو نگار من در آید *بنشین نظاره می کن  تو عجایب خدا را

چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان*چه رخ چو آفتابش بکشد چراغها را

برو ای دل سبک رو ،به یمن به دلبر من *برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها را


"حضرت مولانا"

have a good time

 

  Imam Ali (as):

 "There is no greater wealth than wisdom, no greater poverty than ignorance; no greater heritage than culture and no greater support than consultation."

 

Dear Zeinab had left this sentence in my box! I share it here!

LISTEN and SILENT are two words with same alphabet and are very important for friendship because only a TRUE friend can listen to you when you are silent!

Thanks zeinab jan!

let me add this famouse one too:

We all have two ears and only one mouth to listen twice as much as we talk.  

Nice!

 

Friendship is like a BOOK. It takes years to write, but it takes few seconds to burn.

RSS

How to Report a Member
FIRST, go to the member's page. Click "Report Member" at the bottom of the page. Fill in the form and send.

Popular on EnglishClub
ESL Games
Listen to News
English Grammar
English Vocabulary
Search English Club

MyEC Terms of Service

Technical HELP

Please DON'T Plagiarize!

Test your level

MyEC Moderators
Robbie
Grace
Expector Smith
Nadira 
T Mal

Josef Essberger

Official MyEC Page

Official MyEC Welcoming Committee

Discussion Forum

Driving Through A Red Traffic Light :D

Started by Onee-chan. Last reply by Rose 9 hours ago. 23 Replies

Hi dear all MyEC friends, :))Never think that I'm always obedient. :p I would like you to listen to this short story of mine.I was riding my motorbike and my friend was in front of me, with his own motorcycle. He was so fast and speeding far in…Continue

Tags: driving, light, traffic, red

EVANGELINA, WHERE ARE YOU??!!

Started by MARY. Last reply by MARY 2 hours ago. 11 Replies

Evangelina's profile has been deleted!!! Someone knows anything about it??? :'(((((((((((Footnote: Comments are welcome whether you've any info about this or you feel like showing your concern. If not, please, save my precious time reading something…Continue

Tags: profile, apocalypse, missing, deleted, Evangelina

What Are Your Favorite Activities On A Rainy Day?

Started by Tetyana. Last reply by Diah on Monday. 19 Replies

It's raining heavily in my place now....What are your favorite activities on a rainy day? What do you do to entertain yourself?Continue

What is your Favourite Smell?

Started by Tetyana. Last reply by ella on Tuesday. 27 Replies

What is your favourite smell and why? What memories does it bring up?Continue

© 2017   Created by Josef Essberger.   Powered by

Badges  |  Report Member  |  Terms of Service